loading...

خاطرات مرد تنها

ساخت هواپيماي انقلابي براي رضا كوچلو

بازدید : 269
11 زمان : 1399:2

پلي كربنات كروگيت يكسري جداره به حيث ساختاري محصولي مستحكم و مقاوم در قبال فشارها , ضربات وتحمل وزن بالا است و جهت با صرفه سازي مصرف انرژي و صرفه جويي اقتصادي روانه بازار شد . با اعتنا به خصوصيت عبوردهي نوروروشنايي و پايداري بالا در قبال عامل ها جويبار , جنس جديدي به اسم ورق هاي پلي كربنات كروگيت ايجاد شد . اين ورق ها دارنده خاصيت ويژه مكانيكي , انعطاف , وزن سبك , ايمني بالا و نصب سهل و آسان هست .
https://www.asroon.ir/products/detail/تيرچه-بتني/117/view/
خاصيت فيزيكي و مكانيكي ورقهاي پلي كربنات كروگيت :خاصيت فيزيكي و مكانيكي ورقهاي پلي كربنات كروگيت به شرح پايين است :

ورق هاي پلي كربنات كروگيت در گونه هاي و رنگ هاي گوناگون مثل واضح , يخي , گالشي و مشجر ايجاد مي شود .يك طرف ورقهاي كروگيت با فيلم نگهدارنده سطحي پوشانده مي شود و برروي آن تراز ورق كه دارنده لايه مقاوم دربرابر اشعه uv مي‌باشد مطالبي در خصوص طريق نصب و حفظ ورق چاپ شده‌است .ورقهاي پلي كربنات كروگيت خواص خويش خاموش شوندگي دارا‌هستند .

و در محدوده دمايي وسيعي از ۴۰ - تا ۱۲۰ + جايگاه سانتيگراد كاربرد دارا‌هستند . همينطور از خاصيت خوب نوري برخوردارند , پايداري ضربه اي آن‌ها درحدود ۱۲۰ برابر شيشه معمولي است . دربرابر اكثر اوقات مواد شيميايي و حلالها مقاوم مي باشند . وزن سبك نزديك به ۲/۱ شيشه – نيز ضخامت آن و باربري و نصب سهل و آسان , پايداري در قبال شعله كلاس B1 , از جمله محاسن آن هست , همينطور عايق قابل قبولي براي گرما و صوت هستند .


گونه هاي ورقهاي پلي كربنات كروگيت :سينوسيشادولاينذوزنقه اي

https://www.asroon.ir/news/detail/آسرون--صفر-تا-صد-محصولات-فولادي-در-قم/1047/view/

ذوزنقه ايمورد ها كاربرد پلي كربنات كروگيت :ساختمان سازيصنعت اتوباركاربردهاي شيشههمت شيشه ايمنيپنجره سقفي , ديوايدر بندي , گنبدهاي تزئيني , اتاقك سازياستاديوم‌هاي فضاي گشوده يا اين كه بستهپوشش استخرپوشش گلخانهپوشش سقف پاساژ و بازارچهپوشش نورگيرهاي انبارهاپوشش نورگيرهاي سالنهاي اجتماعاتپوشش محل حفظ دام
روش تلاش ورقهاي پلي كربنات كروگيت :طرز تلاش ورقهاي پلي كربنات كروگيت به گونه‌اي است كه در فصل‌تابستان خصوصاً در مرداد ماه كه خورشيد بصورت كاملاً عمود مي تابد , اين ورقها با بازگرداندن ميزان قابل توجهي از فروغ و روشنايي خورشيد از گرمايش بيش تر از حد محيط زيرين دوري مي نمايد و در بقيه فصول نسبت به تغيير و تحول زاويه تابيدن خورشيد , ميزان گذر فروغ و گرما هم تغيير و تحول مينمايد , به گونه اي كه در فصل‌زمستان كه خورشيد كاملاً مايل ميتابد , بيشترين گذر فروغ از تراز فوقاني به فضاي باطن را ممكن مي‌سازد .امروزه با بيشتر شدن نياز مردمان به داشتن سقف هايي كيفيت بالا باكيفيت تعداد درخواست كنندگان براي به كار گيري از سقف هاي پلي كربنات بالا رفته است .
سقف هاي پلي كربنات به دليل مقاوم بودن در قبال كارداران مختتلف همچون زمين لرزه , گردباد , ضربه و … . از امنيت بالايي برخوردارند .
در مواقعي كه مقاوم بودن و شفافيت و ضربه پذيري داراي اهميت باشد اين ورق ها با قابليت و امكان فيزيكي و گرمائي خوب مي باشند و در راز تاسر دنيا امروزه به كارگيري متعددي از آنان ميشود .
اين ورق ها با خواص انعطاف پذيري و تغير پذيري كه دارا هستند مورد اعتنا سازندگان و معماران قرار گرفته اند كه در اكثري از اماكن همچون مدرسه ها , درمان‌گاه ها , اداره ها و بخش اعظمي از اماكن ديگر به ديده ميخورند .
https://www.asroon.ir/products/detail/پلي-كربنات-/123/view/

پلي كربنات كروگيت يكسري جداره به حيث ساختاري محصولي مستحكم و مقاوم در قبال فشارها , ضربات وتحمل وزن بالا است و جهت با صرفه سازي مصرف انرژي و صرفه جويي اقتصادي روانه بازار شد . با اعتنا به خصوصيت عبوردهي نوروروشنايي و پايداري بالا در قبال عامل ها جويبار , جنس جديدي به اسم ورق هاي پلي كربنات كروگيت ايجاد شد . اين ورق ها دارنده خاصيت ويژه مكانيكي , انعطاف , وزن سبك , ايمني بالا و نصب سهل و آسان هست .
https://www.asroon.ir/products/detail/تيرچه-بتني/117/view/
خاصيت فيزيكي و مكانيكي ورقهاي پلي كربنات كروگيت :خاصيت فيزيكي و مكانيكي ورقهاي پلي كربنات كروگيت به شرح پايين است :

ورق هاي پلي كربنات كروگيت در گونه هاي و رنگ هاي گوناگون مثل واضح , يخي , گالشي و مشجر ايجاد مي شود .يك طرف ورقهاي كروگيت با فيلم نگهدارنده سطحي پوشانده مي شود و برروي آن تراز ورق كه دارنده لايه مقاوم دربرابر اشعه uv مي‌باشد مطالبي در خصوص طريق نصب و حفظ ورق چاپ شده‌است .ورقهاي پلي كربنات كروگيت خواص خويش خاموش شوندگي دارا‌هستند .

و در محدوده دمايي وسيعي از ۴۰ - تا ۱۲۰ + جايگاه سانتيگراد كاربرد دارا‌هستند . همينطور از خاصيت خوب نوري برخوردارند , پايداري ضربه اي آن‌ها درحدود ۱۲۰ برابر شيشه معمولي است . دربرابر اكثر اوقات مواد شيميايي و حلالها مقاوم مي باشند . وزن سبك نزديك به ۲/۱ شيشه – نيز ضخامت آن و باربري و نصب سهل و آسان , پايداري در قبال شعله كلاس B1 , از جمله محاسن آن هست , همينطور عايق قابل قبولي براي گرما و صوت هستند .


گونه هاي ورقهاي پلي كربنات كروگيت :سينوسيشادولاينذوزنقه اي

https://www.asroon.ir/news/detail/آسرون--صفر-تا-صد-محصولات-فولادي-در-قم/1047/view/

ذوزنقه ايمورد ها كاربرد پلي كربنات كروگيت :ساختمان سازيصنعت اتوباركاربردهاي شيشههمت شيشه ايمنيپنجره سقفي , ديوايدر بندي , گنبدهاي تزئيني , اتاقك سازياستاديوم‌هاي فضاي گشوده يا اين كه بستهپوشش استخرپوشش گلخانهپوشش سقف پاساژ و بازارچهپوشش نورگيرهاي انبارهاپوشش نورگيرهاي سالنهاي اجتماعاتپوشش محل حفظ دام
روش تلاش ورقهاي پلي كربنات كروگيت :طرز تلاش ورقهاي پلي كربنات كروگيت به گونه‌اي است كه در فصل‌تابستان خصوصاً در مرداد ماه كه خورشيد بصورت كاملاً عمود مي تابد , اين ورقها با بازگرداندن ميزان قابل توجهي از فروغ و روشنايي خورشيد از گرمايش بيش تر از حد محيط زيرين دوري مي نمايد و در بقيه فصول نسبت به تغيير و تحول زاويه تابيدن خورشيد , ميزان گذر فروغ و گرما هم تغيير و تحول مينمايد , به گونه اي كه در فصل‌زمستان كه خورشيد كاملاً مايل ميتابد , بيشترين گذر فروغ از تراز فوقاني به فضاي باطن را ممكن مي‌سازد .امروزه با بيشتر شدن نياز مردمان به داشتن سقف هايي كيفيت بالا باكيفيت تعداد درخواست كنندگان براي به كار گيري از سقف هاي پلي كربنات بالا رفته است .
سقف هاي پلي كربنات به دليل مقاوم بودن در قبال كارداران مختتلف همچون زمين لرزه , گردباد , ضربه و … . از امنيت بالايي برخوردارند .
در مواقعي كه مقاوم بودن و شفافيت و ضربه پذيري داراي اهميت باشد اين ورق ها با قابليت و امكان فيزيكي و گرمائي خوب مي باشند و در راز تاسر دنيا امروزه به كارگيري متعددي از آنان ميشود .
اين ورق ها با خواص انعطاف پذيري و تغير پذيري كه دارا هستند مورد اعتنا سازندگان و معماران قرار گرفته اند كه در اكثري از اماكن همچون مدرسه ها , درمان‌گاه ها , اداره ها و بخش اعظمي از اماكن ديگر به ديده ميخورند .
https://www.asroon.ir/products/detail/پلي-كربنات-/123/view/

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 2

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 30
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 14
 • بازدید امروز : 25
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 28
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 121
 • بازدید ماه : 951
 • بازدید سال : 951
 • بازدید کلی : 12714
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی