loading...

خاطرات مرد تنها

ساخت هواپيماي انقلابي براي رضا كوچلو

بازدید : 499
پنجشنبه 1 خرداد 1399 زمان : 12:22


پروفیل چیست؟

پروفیل PROFILE از نگاه لغوی به معنای بازه اثبات و ارتفاع بسیار است که در ساختمان سازی و خودرو سازی به فعالیت میرود , درین مقاله قصد داریم شمارا با مفاهیم پروفیل , کاربرد و روش ایجاد آن آشنا نماییم .

اشکال پروفیل :


الف : پروفیلهای گشوده مشتمل بر تیرآهن , تسمه , نبشی , ناودانی , میلگرد است .
ب : پروفیل بسته دربرگیرنده لوله و قوطی هست .

ورق روغنی چه می‌باشد؟ تعریف ورق روغنی و کاربرد آن

کاربرد پروفیل :

پروفیل مصارف متعددی در ساختمان سازی , صنعت و رویه سازی دارااست , البته بیشترین کاربرد آن در ساخت در و پنجره های آهنی است .

پروفیل ها بشکل مربع و مستطیل وجود دارا‌هستند که در مقاطع کوچک آن جهت نرده های فلزی برای در و پنجره ها , راه و روش پلکان ها , نرده کشی دیوارهای کارگاه ها , پیاده رو ها و هم خیابانها به کار گیری می شود , البته مقاطع بزرگتر پروفیل ها به ستونی پر اسم و رسم می‌باشند که در ساخت ستون و اسکلت فلزی کاربرد دارااست .

به کار گیری های دیگر پروفیل :


در صنعت خودروسازی
در ساخت مبنا میز و صندلی
دسته z آن جهت پوشش سقف کارخانه ها
ساخت چهارچوب درهای بزرگ آهنی با به کارگیری از پروفیل نبشی
ساخت کرکره های فروشگاه با به کارگیری از پروفیل ناودانی

https://www.asroon.ir/products/detail/ورق-سیاه/120/view/


نحوۀ ساخت یک مدل پروفیل مربع :


ایجاد پروفیل و قوطی های ساختمانی به ۲ روش بی واسطه و غیر بی واسطه انجام می شود ( به عبارتی ساخت لوله و تبدیل به طریق آخرین ) که هر کدام دارنده محاسن و معایبی می‌باشند .

روش ایجاد بی واسطه :


در روش ساخت بی واسطه نوار در اثر عبور از فی مابین قالب های بالا و تحت ( دارنده محرک ) و در کنار هرزگردها که طراح با انجام محاسبات از لحاظ میزان نیرو و زوایای صورت متبوع که با توزیع در هر دروازه پباده سازی نموده کم کم صورت گرفته و بعداز جوش میل کردن دو کناره ورق بوسیله جوشهای فرکانسی نهایتاً در نصیب سایزینگ صورت بی نقص میگیرد .

https://www.asroon.ir/products/detail/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87/121/view/

پروفیل ایجاد شده در اثر اعمال نیرو از سوی قالبها و حرارت جوش , کاملاً بی واسطه نبوده و بوسیله پیچش گیر با اعمال نیروی دوباره , خمش , پیچش و کمانش آن تصحیح می‌شود . پروفیل در اکنون ساخت , بوسیله اره اتومات در فواصل ۶۶ متری بریده و به تعداد معینی بسته بندی و بعد از نصب کارت خصوصیات و تأیید در اختیار گرفتن کیفی به انبار تولیدها منتقل می شود .

محاسن و معایب :

پروفیل ساخت شده به روش بدون واسطه از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و دارنده زاویه های تیز , بعدها ظریف و خط جوش اثبات در دیوارۀ بالایی است و انحنای سطحی پاره ای دارااست .

درین روش به دلیل تیز بودن کناره و اختلاف قطر نقاط متفاوت قالبها و سرعت خطی گوناگون , استهلاک قالبها بیشتر هست . همینطور از نگاه اتومبیل کاری و عملیات حرارتی هم اعتنا بیشتری واجب است از طرفی فضای هوایی بیشتر در بین ایندکتور و پروفیل و فریت سرعت ایجاد را کسر کرده و نسبت به روش غیر بدون واسطه دارنده سرعت کمتر و بازده پائین تری خواهد بود .

روش ساخت غیر بی واسطه :


در‌این روش پروفیل ابتدا در دستگاه دارای اهمیت نورد طبق روند فوق و یکی سه روش خم کردن , به لوله تبدیل می‌شود و بعد از جوش دو کناره , در نصیب سایزینگ و پیچش گیر در اثر فشارهای بالایی و پایینی و جانبی , این لوله به انواع متعدد تبدیل و یا این که این‌که در نصیب سایزینگ و پیچش گیر لوله کاملتر و کالا پایانی ایجاد و بعداز برش بسته بندی میگردد .


در‌این روش نصیب نخستین خودرو ( دربرگیرنده Forming و Finishing ) به یک کدام از ۳ طرز صورت دهی حاشیه ای , صورت دهی مرکزی و یا این که صورت دهی از روش شعاع حقیقی و واقعی و با اعتنا به لحاظ طراح و حالت اتومبیل نوار به لوله تبدیل و در نصیب Sizing به صورت متبوع تبدیل میشود که‌این روش Online نامیده می شود و یا این که بعد از این که درین به دور , لوله بدون نقص و بریده شد , در دستگاههای دیگری کار تغییر تحول صورت انجام می‌گردد .
در‌این روش زیرا می توان با ساخت یک لوله در نصیب فرمینگ و ردوبدل دست‌کم چندین قالب در نصیب سایزینگ و یا این که بردن به دستگاه های سوای جوش دیگر می توان تعدادی گونه پروفیل تهیه و تنظیم نمود . داشتن تنوع با دستکم اتومبیل لوله سازی قابلیت و امکان پذیر است .

https://www.asroon.ir/suppliers/detail/صدرا-پروفیل-تهران/32/view/


پروفیل چیست؟

پروفیل PROFILE از نگاه لغوی به معنای بازه اثبات و ارتفاع بسیار است که در ساختمان سازی و خودرو سازی به فعالیت میرود , درین مقاله قصد داریم شمارا با مفاهیم پروفیل , کاربرد و روش ایجاد آن آشنا نماییم .

اشکال پروفیل :


الف : پروفیلهای گشوده مشتمل بر تیرآهن , تسمه , نبشی , ناودانی , میلگرد است .
ب : پروفیل بسته دربرگیرنده لوله و قوطی هست .

ورق روغنی چه می‌باشد؟ تعریف ورق روغنی و کاربرد آن

کاربرد پروفیل :

پروفیل مصارف متعددی در ساختمان سازی , صنعت و رویه سازی دارااست , البته بیشترین کاربرد آن در ساخت در و پنجره های آهنی است .

پروفیل ها بشکل مربع و مستطیل وجود دارا‌هستند که در مقاطع کوچک آن جهت نرده های فلزی برای در و پنجره ها , راه و روش پلکان ها , نرده کشی دیوارهای کارگاه ها , پیاده رو ها و هم خیابانها به کار گیری می شود , البته مقاطع بزرگتر پروفیل ها به ستونی پر اسم و رسم می‌باشند که در ساخت ستون و اسکلت فلزی کاربرد دارااست .

به کار گیری های دیگر پروفیل :


در صنعت خودروسازی
در ساخت مبنا میز و صندلی
دسته z آن جهت پوشش سقف کارخانه ها
ساخت چهارچوب درهای بزرگ آهنی با به کارگیری از پروفیل نبشی
ساخت کرکره های فروشگاه با به کارگیری از پروفیل ناودانی

https://www.asroon.ir/products/detail/ورق-سیاه/120/view/


نحوۀ ساخت یک مدل پروفیل مربع :


ایجاد پروفیل و قوطی های ساختمانی به ۲ روش بی واسطه و غیر بی واسطه انجام می شود ( به عبارتی ساخت لوله و تبدیل به طریق آخرین ) که هر کدام دارنده محاسن و معایبی می‌باشند .

روش ایجاد بی واسطه :


در روش ساخت بی واسطه نوار در اثر عبور از فی مابین قالب های بالا و تحت ( دارنده محرک ) و در کنار هرزگردها که طراح با انجام محاسبات از لحاظ میزان نیرو و زوایای صورت متبوع که با توزیع در هر دروازه پباده سازی نموده کم کم صورت گرفته و بعداز جوش میل کردن دو کناره ورق بوسیله جوشهای فرکانسی نهایتاً در نصیب سایزینگ صورت بی نقص میگیرد .

https://www.asroon.ir/products/detail/%D9%88%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87/121/view/

پروفیل ایجاد شده در اثر اعمال نیرو از سوی قالبها و حرارت جوش , کاملاً بی واسطه نبوده و بوسیله پیچش گیر با اعمال نیروی دوباره , خمش , پیچش و کمانش آن تصحیح می‌شود . پروفیل در اکنون ساخت , بوسیله اره اتومات در فواصل ۶۶ متری بریده و به تعداد معینی بسته بندی و بعد از نصب کارت خصوصیات و تأیید در اختیار گرفتن کیفی به انبار تولیدها منتقل می شود .

محاسن و معایب :

پروفیل ساخت شده به روش بدون واسطه از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و دارنده زاویه های تیز , بعدها ظریف و خط جوش اثبات در دیوارۀ بالایی است و انحنای سطحی پاره ای دارااست .

درین روش به دلیل تیز بودن کناره و اختلاف قطر نقاط متفاوت قالبها و سرعت خطی گوناگون , استهلاک قالبها بیشتر هست . همینطور از نگاه اتومبیل کاری و عملیات حرارتی هم اعتنا بیشتری واجب است از طرفی فضای هوایی بیشتر در بین ایندکتور و پروفیل و فریت سرعت ایجاد را کسر کرده و نسبت به روش غیر بدون واسطه دارنده سرعت کمتر و بازده پائین تری خواهد بود .

روش ساخت غیر بی واسطه :


در‌این روش پروفیل ابتدا در دستگاه دارای اهمیت نورد طبق روند فوق و یکی سه روش خم کردن , به لوله تبدیل می‌شود و بعد از جوش دو کناره , در نصیب سایزینگ و پیچش گیر در اثر فشارهای بالایی و پایینی و جانبی , این لوله به انواع متعدد تبدیل و یا این که این‌که در نصیب سایزینگ و پیچش گیر لوله کاملتر و کالا پایانی ایجاد و بعداز برش بسته بندی میگردد .


در‌این روش نصیب نخستین خودرو ( دربرگیرنده Forming و Finishing ) به یک کدام از ۳ طرز صورت دهی حاشیه ای , صورت دهی مرکزی و یا این که صورت دهی از روش شعاع حقیقی و واقعی و با اعتنا به لحاظ طراح و حالت اتومبیل نوار به لوله تبدیل و در نصیب Sizing به صورت متبوع تبدیل میشود که‌این روش Online نامیده می شود و یا این که بعد از این که درین به دور , لوله بدون نقص و بریده شد , در دستگاههای دیگری کار تغییر تحول صورت انجام می‌گردد .
در‌این روش زیرا می توان با ساخت یک لوله در نصیب فرمینگ و ردوبدل دست‌کم چندین قالب در نصیب سایزینگ و یا این که بردن به دستگاه های سوای جوش دیگر می توان تعدادی گونه پروفیل تهیه و تنظیم نمود . داشتن تنوع با دستکم اتومبیل لوله سازی قابلیت و امکان پذیر است .

https://www.asroon.ir/suppliers/detail/صدرا-پروفیل-تهران/32/view/

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 2

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 30
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 6
 • بازدید امروز : 75
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 44
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 121
 • بازدید ماه : 76
 • بازدید سال : 10760
 • بازدید کلی : 10760
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی