loading...

خاطرات مرد تنها

ساخت هواپيماي انقلابي براي رضا كوچلو

بازدید : 391
دوشنبه 29 ارديبهشت 1399 زمان : 12:54

ورق روغنی چه می‌باشد
تعریف ورق روغنی و کاربرد آن


ورق روغنی در بازار تجاری به ورق سرد مشهور بوده و برهان مهم نامگذاری این فرآورده صورت ظاهری آن نامیده شده‌است . ورق روغنی به وسیله نورد سرد ساخت می‌شود و بعداز ایجاد به عارضه ها متفاوتی از جمله دوری از زنگ زدگی روغنکاری می شود . به طور کلی در صنعت فولاد به ورق هایی که با نورد گرم ایجاد میشوند ورق سیاه و به ورق های تولیدی با نورد سرد ورق روغنی گفته می شود . همینطور این ورق ها اساس ساخت ورق گالوانیزه هستند .

https://www.asroon.ir/products/detail/ورق-روغنی/122/view/

کاربرد ورق روغنی در صنعت
به دلیل ظواهر خوشگل , این ورق عمدتا در کارهایی که نیاز ظاهرا خوشگل دارا هستند مورد به کارگیری قرار میگیرند . از کاربردهای ورق روغنی می شود به استعمال در مصالح ساختمانی , بدنه اتومبیل , اسباب و اثاث خانگی , ساخت اشکال قفسه و پانل ها اشاره نمود . همینطور بزرگ ترین مزیت این فرآورده پایداری بالای آن میباشد که باعث کاربرد متنوع آن در صنعت می‌شود .

بعدها ورق روغنی جان دار در بازار
ضخامت ورق روغنی در محدوده ۳ - ۰٫۳ میلی متر و پهنا استاندارد آن در محدوده ۱۲۵ - ۱۰۰ میلی متر میباشد . همینطور این ورق ها را می توان در سه سایز و مقدار استاندار به صورت ذیل نوع بندی کرد

۱٫۱۸۳۰ میلی متر
۲٫۲۴۴۰ میلی متر
۳٫۳۰۵۰ میلی متر
نوع بندی ورق روغنی
بسته به آلیاژ مورد استعمال در ورق های روغنی به سه نوع

معمولی : st12
نصفه جاذبه : st13
فوق جاذبه : st14
تقسیم میشوند .

ورق روغنی چه می باشد
وزن ورق روغنی
برای محاسبه وزن ورق روغنی به جدول وزن ورق روغنی و مقاله شیوه محاسبه وزن گونه های آهن آلات به همراه فرمول رجوع‌کنید .

کارگاه های تولیدکننده ورق روغنی
ورق روغنی فولاد مبارکه
ورق روغنی هفت الماس
فولاد براق
فولاد غرب
قزاق
کره
چین
ایثار هند
طریق ایجاد ورق روغنی
ورق روغنی بوسیله نورد سرد در کارخانجات ساخت می شود که در مقاله ورق سرد چه میباشد به صورت مفصل در باب آن مشاجره شوید . درپی به روغنکاری و خصوصیات روغن به فعالیت رفته در ساخت ورق روغنی میپردازیم .

https://www.asroon.ir/suppliers/detail/فولاد-مبارکه-اصفهان-/16/view/

ارزش ورق روغنی
روغنکاری در نورد سرد
روغنکاری در نورد سرد عبارت است از پاشیدن یک روانساز بر روی ورق روغنی و یا این که غلتک که هدف ها زیر را دنبال مینماید .

نیروی نورد را کاهش میدهد

دسترسی به طریق یا این که صافی قابل پذیرش را آسوده خیس ایجاد میکند

سایش غلتک را کم می نماید

اصطکاک دربین ورق و غلتک را کاهش می‌دهد

از تماس گرفتن ورق نتیجه ها از نورد خودداری می نماید

دمای غلتک و ورق روغنی را کاهش می‌دهد

به خاطر سرعت غلتک و ورق , مایع روانساز به درون حیطه کاری رانده می شود . ( حوزه‌ کاری منطقه ای است که در آن غلتک ها با ورق تماس پیدا کرده و ورق تغییر‌و تحول صورت پلاستیک انجام می‌دهد )

ورودی روغن به درون منطقه کاری به صورت گوه ای صورت است و در سود فشار در فیلم روغن ارتقا می‌یابد و بعضا جریان های معکوس روغن که ناشی از فشار است تولید می‌گردد . پس جریان مایع از دو بخش تشکیل‌شده شده‌است :

جریان برشی سیال

جریان فشاری سیال

مزایای ورق روغنی
چنانچه لزجت و یا این که سرعت روانساز به مقدار کافی بزرگ باشد , جریان سیال به درون حوزه‌ کاری سبب طلاق بی نقص غلتک و ورق توسط یک فیلم سیال می شود . این مکانیزم روغنکاری , روغنکاری هیدرودینامیک نامیده می شود که در‌این مکانیزم کلیه نیروی نورد و تنش برشی از روش فیلم روغن منتقل می شود . در‌حالتی که لزجت و یا این که سرعت به مقدار کافی نباشد روانساز کمتری


در حالتی که ضخامت فیلم روغن بزرگ باشد می توان فرض کرد که همگی سطح ها تماما صاف می‌باشند . در حالتی‌که که ضخامت فیلم نسبت به زبری سطح ها کوچکتر باشد بعضا از برجستگی های ورق و غلتک با یکدیگر تماس پیدا کرده و جزو نیروی نورد را تحمل کرده و منجر ساخت تنش برشی بیشتر می شود . این مکانیزم روغنکاری روغنکاری ادغام نامیده شده و در این باره اصطکاک از دو جزو تشکیل میشود .

قسمتی از هیدرودینامیک
جزو مرزی
در بخشی از هیدرودینامیک تنش برشی ناشی از برش ویسکوز روغن هست . در بخشی از مرزی تنش برشی به امداد صورت تماس برجستگی ها و خصوصیات شیمیایی روغن و سطح ها در تماس انتخاب می‌شود . هر چقدر لزجت روغن زیر خیس باشد سهم قسمتی از هیدرودینامیک کمتر خواهد بود تا حدی که تمام نیروی نورد و تنش برشی توسط برجستگی ها انتقال یابد . در‌این‌حالت‌ مکانیزم روغنکاری ورق روغنی , مرزی چیره می‌گردد .

مکانیزم روغنکاری موفق در نورد سرد , روغنکاری ترکیب می‌باشد . در‌صورتی‌که مکانیزم به صورت هیدرودینامیک باشد اصطکاک مضاعف کم بوده و در سود سبب ساز لغزش غلتک ها روی ورق روغنی می‌شود . در حالتی‌که میزان زبری تراز خیلی اصلی باشد مثل نورد آلومینیوم یا این که نورد فولاد , در نهایی قفسه مراحل نورد اضطراری است که مکانیزم روغنکاری به صورت ادغام باشد . در مکانیزم روغنکاری هیدرودینامیک زبری مرحله تولید می شود , که قابل پذیرش نمیباشد .

با اعتنا به موردها ذکر شده در ابتدا می توان سود گرفت که مرحله ورق روغنی نتایج از روند نوردی که مکانیزم روغنکاری آن هیدرودینامیک باشد تیره و متحیر خواهد بود و در ازای مرحله نتیجه ها از مکانیزم ترکیب درخشنده و درخشان میباشد . از سمت دیگر سرعت ساخت در مکانیزم هیدرودینامیک نسبت به مکانیزم ترکیب فراتر میباشد .

https://www.asroon.ir/products/detail/Default.aspx?title=%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C&id=122

خصوصیات روغن ایده آل برای نورد سرد
نکات زیر خصوصیات مناسب برای یک روغن نورد سرد می‌باشد .

روغن بایستی دارنده لزجت مطلوب باشد تا نیروی نورد متناظر را تولید کند به نحوی که ورق روغنی با صورت رضایت بخش نتایج شود .

بایستی به راحتی قابل به کارگیری باشد چه به صورت خالص و چه به صورت امولسیون .

نباید به صورت دورازشوخی سبب ساز عدم انتقال گرما از غلتک و ورق به مایع سیستم سرمایش گردد .

نباید به نحوی باشد که نظافت محیط غلتک را ایراد سازد

روغن می بایست استوار باشد

مایع روغنکاری می بایست به طوری باشد که جايگاه مراقبت ضروری را برای زنگ زدگی ساخت کند .

روغن بایستی به راحتی قابل برطرف نمودن از روی ورق روغنی پس از روند باشد .

روغن نباید سمی بوده و موجب امراض پوستی گردد .

با اعتنا به مورد ها به کارگیری آن می بایست ارزش قابل قبولی داشته باشد .

https://sahaboptim.yektablog.net/posts/25/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF+-+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF

کاربرد ورق روغنی
میزان لزجتی که یک روغن نورد ساخت می نماید عموما توسط ضریب اصطکاک موثری که در حیطه نورد بوجود میاورد تشخیص داده می شود . در اوایل تصور می‌شد که هرچه میزان ضریب اصطکاک به اندازه دست‌کم واجب برای نورد نزدیک خیس باشد خوبتر است البته کاهش ضریب اصطکاک تا این حد از لحاظ صورت حاصله برای ورق مناسب نمی‌باشد .

لزجت باصرفه لزجتی است که نیروی نورد متناظر با آن یک ورق صاف و تخت را ساخت کند . اثرگذار بودن یک روغن به‌این معناست که روغن پیشین از ورود ورق به باطن منطقه نورد می بایست سطح ها ورق و غلتک را بپوشاند . اگر‌چه روغن های جامد به صورت آزمایشی مورد استعمال قرار گرفته اند البته استعمال این مدل روغن ها در غلتک های با سریع نا ممکن است و به همین منظور تمام روغن ها به صورت مایع مورد به کار گیری قرار میگیرند . نقطه ذوب روغن نباید بالا باشد چراکه در غیر این صورت در خنک کاری غلتک ها موءثر نمیباشد .

https://ahanpakhshqom.persianblog.ir/wpnyOlr5njTpv4wMJ1p5-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%9F-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C%D8%9F

ورق روغنی چه می‌باشد
تعریف ورق روغنی و کاربرد آن


ورق روغنی در بازار تجاری به ورق سرد مشهور بوده و برهان مهم نامگذاری این فرآورده صورت ظاهری آن نامیده شده‌است . ورق روغنی به وسیله نورد سرد ساخت می‌شود و بعداز ایجاد به عارضه ها متفاوتی از جمله دوری از زنگ زدگی روغنکاری می شود . به طور کلی در صنعت فولاد به ورق هایی که با نورد گرم ایجاد میشوند ورق سیاه و به ورق های تولیدی با نورد سرد ورق روغنی گفته می شود . همینطور این ورق ها اساس ساخت ورق گالوانیزه هستند .

https://www.asroon.ir/products/detail/ورق-روغنی/122/view/

کاربرد ورق روغنی در صنعت
به دلیل ظواهر خوشگل , این ورق عمدتا در کارهایی که نیاز ظاهرا خوشگل دارا هستند مورد به کارگیری قرار میگیرند . از کاربردهای ورق روغنی می شود به استعمال در مصالح ساختمانی , بدنه اتومبیل , اسباب و اثاث خانگی , ساخت اشکال قفسه و پانل ها اشاره نمود . همینطور بزرگ ترین مزیت این فرآورده پایداری بالای آن میباشد که باعث کاربرد متنوع آن در صنعت می‌شود .

بعدها ورق روغنی جان دار در بازار
ضخامت ورق روغنی در محدوده ۳ - ۰٫۳ میلی متر و پهنا استاندارد آن در محدوده ۱۲۵ - ۱۰۰ میلی متر میباشد . همینطور این ورق ها را می توان در سه سایز و مقدار استاندار به صورت ذیل نوع بندی کرد

۱٫۱۸۳۰ میلی متر
۲٫۲۴۴۰ میلی متر
۳٫۳۰۵۰ میلی متر
نوع بندی ورق روغنی
بسته به آلیاژ مورد استعمال در ورق های روغنی به سه نوع

معمولی : st12
نصفه جاذبه : st13
فوق جاذبه : st14
تقسیم میشوند .

ورق روغنی چه می باشد
وزن ورق روغنی
برای محاسبه وزن ورق روغنی به جدول وزن ورق روغنی و مقاله شیوه محاسبه وزن گونه های آهن آلات به همراه فرمول رجوع‌کنید .

کارگاه های تولیدکننده ورق روغنی
ورق روغنی فولاد مبارکه
ورق روغنی هفت الماس
فولاد براق
فولاد غرب
قزاق
کره
چین
ایثار هند
طریق ایجاد ورق روغنی
ورق روغنی بوسیله نورد سرد در کارخانجات ساخت می شود که در مقاله ورق سرد چه میباشد به صورت مفصل در باب آن مشاجره شوید . درپی به روغنکاری و خصوصیات روغن به فعالیت رفته در ساخت ورق روغنی میپردازیم .

https://www.asroon.ir/suppliers/detail/فولاد-مبارکه-اصفهان-/16/view/

ارزش ورق روغنی
روغنکاری در نورد سرد
روغنکاری در نورد سرد عبارت است از پاشیدن یک روانساز بر روی ورق روغنی و یا این که غلتک که هدف ها زیر را دنبال مینماید .

نیروی نورد را کاهش میدهد

دسترسی به طریق یا این که صافی قابل پذیرش را آسوده خیس ایجاد میکند

سایش غلتک را کم می نماید

اصطکاک دربین ورق و غلتک را کاهش می‌دهد

از تماس گرفتن ورق نتیجه ها از نورد خودداری می نماید

دمای غلتک و ورق روغنی را کاهش می‌دهد

به خاطر سرعت غلتک و ورق , مایع روانساز به درون حیطه کاری رانده می شود . ( حوزه‌ کاری منطقه ای است که در آن غلتک ها با ورق تماس پیدا کرده و ورق تغییر‌و تحول صورت پلاستیک انجام می‌دهد )

ورودی روغن به درون منطقه کاری به صورت گوه ای صورت است و در سود فشار در فیلم روغن ارتقا می‌یابد و بعضا جریان های معکوس روغن که ناشی از فشار است تولید می‌گردد . پس جریان مایع از دو بخش تشکیل‌شده شده‌است :

جریان برشی سیال

جریان فشاری سیال

مزایای ورق روغنی
چنانچه لزجت و یا این که سرعت روانساز به مقدار کافی بزرگ باشد , جریان سیال به درون حوزه‌ کاری سبب طلاق بی نقص غلتک و ورق توسط یک فیلم سیال می شود . این مکانیزم روغنکاری , روغنکاری هیدرودینامیک نامیده می شود که در‌این مکانیزم کلیه نیروی نورد و تنش برشی از روش فیلم روغن منتقل می شود . در‌حالتی که لزجت و یا این که سرعت به مقدار کافی نباشد روانساز کمتری


در حالتی که ضخامت فیلم روغن بزرگ باشد می توان فرض کرد که همگی سطح ها تماما صاف می‌باشند . در حالتی‌که که ضخامت فیلم نسبت به زبری سطح ها کوچکتر باشد بعضا از برجستگی های ورق و غلتک با یکدیگر تماس پیدا کرده و جزو نیروی نورد را تحمل کرده و منجر ساخت تنش برشی بیشتر می شود . این مکانیزم روغنکاری روغنکاری ادغام نامیده شده و در این باره اصطکاک از دو جزو تشکیل میشود .

قسمتی از هیدرودینامیک
جزو مرزی
در بخشی از هیدرودینامیک تنش برشی ناشی از برش ویسکوز روغن هست . در بخشی از مرزی تنش برشی به امداد صورت تماس برجستگی ها و خصوصیات شیمیایی روغن و سطح ها در تماس انتخاب می‌شود . هر چقدر لزجت روغن زیر خیس باشد سهم قسمتی از هیدرودینامیک کمتر خواهد بود تا حدی که تمام نیروی نورد و تنش برشی توسط برجستگی ها انتقال یابد . در‌این‌حالت‌ مکانیزم روغنکاری ورق روغنی , مرزی چیره می‌گردد .

مکانیزم روغنکاری موفق در نورد سرد , روغنکاری ترکیب می‌باشد . در‌صورتی‌که مکانیزم به صورت هیدرودینامیک باشد اصطکاک مضاعف کم بوده و در سود سبب ساز لغزش غلتک ها روی ورق روغنی می‌شود . در حالتی‌که میزان زبری تراز خیلی اصلی باشد مثل نورد آلومینیوم یا این که نورد فولاد , در نهایی قفسه مراحل نورد اضطراری است که مکانیزم روغنکاری به صورت ادغام باشد . در مکانیزم روغنکاری هیدرودینامیک زبری مرحله تولید می شود , که قابل پذیرش نمیباشد .

با اعتنا به موردها ذکر شده در ابتدا می توان سود گرفت که مرحله ورق روغنی نتایج از روند نوردی که مکانیزم روغنکاری آن هیدرودینامیک باشد تیره و متحیر خواهد بود و در ازای مرحله نتیجه ها از مکانیزم ترکیب درخشنده و درخشان میباشد . از سمت دیگر سرعت ساخت در مکانیزم هیدرودینامیک نسبت به مکانیزم ترکیب فراتر میباشد .

https://www.asroon.ir/products/detail/Default.aspx?title=%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C&id=122

خصوصیات روغن ایده آل برای نورد سرد
نکات زیر خصوصیات مناسب برای یک روغن نورد سرد می‌باشد .

روغن بایستی دارنده لزجت مطلوب باشد تا نیروی نورد متناظر را تولید کند به نحوی که ورق روغنی با صورت رضایت بخش نتایج شود .

بایستی به راحتی قابل به کارگیری باشد چه به صورت خالص و چه به صورت امولسیون .

نباید به صورت دورازشوخی سبب ساز عدم انتقال گرما از غلتک و ورق به مایع سیستم سرمایش گردد .

نباید به نحوی باشد که نظافت محیط غلتک را ایراد سازد

روغن می بایست استوار باشد

مایع روغنکاری می بایست به طوری باشد که جايگاه مراقبت ضروری را برای زنگ زدگی ساخت کند .

روغن بایستی به راحتی قابل برطرف نمودن از روی ورق روغنی پس از روند باشد .

روغن نباید سمی بوده و موجب امراض پوستی گردد .

با اعتنا به مورد ها به کارگیری آن می بایست ارزش قابل قبولی داشته باشد .

https://sahaboptim.yektablog.net/posts/25/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF+%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF+-+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF

کاربرد ورق روغنی
میزان لزجتی که یک روغن نورد ساخت می نماید عموما توسط ضریب اصطکاک موثری که در حیطه نورد بوجود میاورد تشخیص داده می شود . در اوایل تصور می‌شد که هرچه میزان ضریب اصطکاک به اندازه دست‌کم واجب برای نورد نزدیک خیس باشد خوبتر است البته کاهش ضریب اصطکاک تا این حد از لحاظ صورت حاصله برای ورق مناسب نمی‌باشد .

لزجت باصرفه لزجتی است که نیروی نورد متناظر با آن یک ورق صاف و تخت را ساخت کند . اثرگذار بودن یک روغن به‌این معناست که روغن پیشین از ورود ورق به باطن منطقه نورد می بایست سطح ها ورق و غلتک را بپوشاند . اگر‌چه روغن های جامد به صورت آزمایشی مورد استعمال قرار گرفته اند البته استعمال این مدل روغن ها در غلتک های با سریع نا ممکن است و به همین منظور تمام روغن ها به صورت مایع مورد به کار گیری قرار میگیرند . نقطه ذوب روغن نباید بالا باشد چراکه در غیر این صورت در خنک کاری غلتک ها موءثر نمیباشد .

https://ahanpakhshqom.persianblog.ir/wpnyOlr5njTpv4wMJ1p5-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%9F-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%DB%8C%D8%9F

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 2

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 30
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 6
 • بازدید امروز : 78
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 44
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 124
 • بازدید ماه : 79
 • بازدید سال : 10763
 • بازدید کلی : 10763
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :  کدهای اختصاصی