loading...

خاطرات مرد تنها

ساخت هواپيماي انقلابي براي رضا كوچلو

بازدید : 260
11 زمان : 1399:2

پيچ ( screw ) در واقع استوانه اي است كه شيارهاي پر پيچ و خم آن را تسلط نموده است . پباده سازي شيار پيچ ها براي برش دادن مواد قابل انعطاف خيس و طاقت فرسا خيس متعدد است , شيارها اكثر زمان ها به صورت مثلث , مربع , ذوزنقه و نيم دايره روي مرحله جانبي بدنه توليد مي شود .

https://www.asroon.ir/products/detail/Default.aspx?title=%D9%BE%DB%8C%DA%86-&id=134
پيچ چيست ؟ | پيچ و مهره
متداول ترين كاربرد پيچ براي نگه داري شي ءها و قطعات به يكديگر مي‌باشند . در انتهاي اكثر اوقات پيچ ها يك قسمت مختص و نوك تيز موجود است تا ورود به قطعه آسوده گردد . ابزار هاي متداول براي به كارگيري از پيچ ها آچار و پيچ گوشتي است , رمز اين ابزار به طور معمول بزرگتر از بدنه پيچ است تا بتواند نيروي بيشتري به پيچ وارد كرده و آن را در حين قطعه براند .
بخش استوانه اي از نصيب پايان تا نوك پيچ را پاي پيچ گويند كه ممكن است كل يا اين كه جزو آن رزوه شده باشد .

به مسافت دربين هر شيار با شيار ديگر قدم پيچ گفته مي شود . بيشتر جهت صعود پر پيچ و خم ها به فرم ساعت گرد است كه اصطلاحا به آن‌ها پيچ راستگرد گويند كه براي مفتوح كردن آن بايستي آچار را در جهت چپ بگردانيم . پيچ هاي چپ گرد در مورد ها مختص مورد به كار گيري قرار مي‌گيرند .
پيچ از بينش wikipedia . org
https://www.asroon.ir/products/detail/print.aspx?id=109

پيچ و مهره چيست و چه كاربردي دارد ؟

پيچ در واقع تراز شيبداري است كه يك محور يا اين كه يك استوانه را بدور مي‌زند .يك كدام از روشهـاي بخش اعظم اتصالات و خصوصاً اتــصالات مكانيكي استفــاده از پيچ و مهـــره است .پيچ به طور معمول در اتصالاتي استعمال مي شود كه نياز به گشوده و مسدود شدن داشته باشد و يا اين كه دارنده لرزه هايي است كه مي بايست بعداز مدتي مجدد تهيه و تنظيم يا اين كه سفت شود
https://www.asroon.ir/products/detail/print.aspx?id=128

برخلاف چسب يا اين كه جوش كه يك اتصال هميشگي مي باشند .
كلمه و واژه ( Bolt ) كلمه و واژه اي عام است كه درمورد كليه اتصال دهنده هاي رزوه دار مثل پيچهاي دو راز رزوه فارغ از گل يا اين كه تمام رزوه ( Stud Bolt ) و هم پيچهاي خودكار ( Machine Screws ) اطلاق مي شود . مباحث گوناگوني در رابطه با پيچ و مهره ها مثل مواد و آلياژ هاي مصرفي , بعد ها دلخواه , محاسبه شيميايي و خاصيت مكانيكي و فيزيكي , پباده سازي و هندسه , تعاريف تخصصي , روش ايجاد , طبقه بندي پيچها , بازرسي و در اختيار گرفتن كيفيت , كاربردها , پوشش و رنگ , اشكال پيچ و مهره , نماد گذاري , عيوب احتمالي , طريقه به كار گيري و اعمال گشتاور , استانداردهاي داراي ربط , خوردگي , گونه هاي باخت , عمليات حرارتي , مثال برداري و فيلم مستند سازي موجود هست .
What is the Difference between Bolt and Screw : Bolt vs Screw
دراستـــاندارد ISO 1891 تعـاريف و واژه و كلمه هاي مرتبط با پيچ و مهره ها ذكر شده شده‌است .
متريال :در پيچ هاي فلزي از فولاد كربن ذيل , كربن ميانگين و كربن بالا به كار گيري مي‌نمايند .يكي‌از مهم‌ترين نكاتي كه در ايجاد پيچ و مهره بايستي به آن دقت داشت جور مال و مواد اول است كه در كيفيت مال و بها تمام شده آن تاثير متعددي داراست . گونه مفتول فولادي كه در ساخت پيچ و مهره ها استعمال مي شود مي بايست امكان فرم پذيري سرد ( ColdHeadingQuality ( CHQ باشند .

اين جور فولاد به طور معمول از فولاد هاي ساختمان و معمولي گرانتر مي‌باشد . در‌اين جور فولاد عملكرد مي شود حبابهاي ريز هوا به دستكم رسد و تراز و مدت مفتول به صورت يكنواخت و همگن خيس باشد تا در هنگام ساخت توليد ترك نشود .

نكته : اين مدل از پيچ ها بعداز ساخت مورد عمليات حرارتي قرار گرفته تا ميزان مقاومتشان تقويت گردد .فولاد هاي كربن زير :پيچ هاي ساخت شده از اين فولاد به طور معمول در صنايعي به كار گيري مي شود كه فشار بالايي چه از نظر دما , گيرايي و نيرو بر روي آن نباشد نظير صنعت هاي برق و مخابرات و صنعت هاي ذيل دستي . بدين پيچ ها , پيچ آهني ميگويند

https://www.asroon.ir/products/detail/ورق-سياه/120/view/

پيچ ( screw ) در واقع استوانه اي است كه شيارهاي پر پيچ و خم آن را تسلط نموده است . پباده سازي شيار پيچ ها براي برش دادن مواد قابل انعطاف خيس و طاقت فرسا خيس متعدد است , شيارها اكثر زمان ها به صورت مثلث , مربع , ذوزنقه و نيم دايره روي مرحله جانبي بدنه توليد مي شود .

https://www.asroon.ir/products/detail/Default.aspx?title=%D9%BE%DB%8C%DA%86-&id=134
پيچ چيست ؟ | پيچ و مهره
متداول ترين كاربرد پيچ براي نگه داري شي ءها و قطعات به يكديگر مي‌باشند . در انتهاي اكثر اوقات پيچ ها يك قسمت مختص و نوك تيز موجود است تا ورود به قطعه آسوده گردد . ابزار هاي متداول براي به كارگيري از پيچ ها آچار و پيچ گوشتي است , رمز اين ابزار به طور معمول بزرگتر از بدنه پيچ است تا بتواند نيروي بيشتري به پيچ وارد كرده و آن را در حين قطعه براند .
بخش استوانه اي از نصيب پايان تا نوك پيچ را پاي پيچ گويند كه ممكن است كل يا اين كه جزو آن رزوه شده باشد .

به مسافت دربين هر شيار با شيار ديگر قدم پيچ گفته مي شود . بيشتر جهت صعود پر پيچ و خم ها به فرم ساعت گرد است كه اصطلاحا به آن‌ها پيچ راستگرد گويند كه براي مفتوح كردن آن بايستي آچار را در جهت چپ بگردانيم . پيچ هاي چپ گرد در مورد ها مختص مورد به كار گيري قرار مي‌گيرند .
پيچ از بينش wikipedia . org
https://www.asroon.ir/products/detail/print.aspx?id=109

پيچ و مهره چيست و چه كاربردي دارد ؟

پيچ در واقع تراز شيبداري است كه يك محور يا اين كه يك استوانه را بدور مي‌زند .يك كدام از روشهـاي بخش اعظم اتصالات و خصوصاً اتــصالات مكانيكي استفــاده از پيچ و مهـــره است .پيچ به طور معمول در اتصالاتي استعمال مي شود كه نياز به گشوده و مسدود شدن داشته باشد و يا اين كه دارنده لرزه هايي است كه مي بايست بعداز مدتي مجدد تهيه و تنظيم يا اين كه سفت شود
https://www.asroon.ir/products/detail/print.aspx?id=128

برخلاف چسب يا اين كه جوش كه يك اتصال هميشگي مي باشند .
كلمه و واژه ( Bolt ) كلمه و واژه اي عام است كه درمورد كليه اتصال دهنده هاي رزوه دار مثل پيچهاي دو راز رزوه فارغ از گل يا اين كه تمام رزوه ( Stud Bolt ) و هم پيچهاي خودكار ( Machine Screws ) اطلاق مي شود . مباحث گوناگوني در رابطه با پيچ و مهره ها مثل مواد و آلياژ هاي مصرفي , بعد ها دلخواه , محاسبه شيميايي و خاصيت مكانيكي و فيزيكي , پباده سازي و هندسه , تعاريف تخصصي , روش ايجاد , طبقه بندي پيچها , بازرسي و در اختيار گرفتن كيفيت , كاربردها , پوشش و رنگ , اشكال پيچ و مهره , نماد گذاري , عيوب احتمالي , طريقه به كار گيري و اعمال گشتاور , استانداردهاي داراي ربط , خوردگي , گونه هاي باخت , عمليات حرارتي , مثال برداري و فيلم مستند سازي موجود هست .
What is the Difference between Bolt and Screw : Bolt vs Screw
دراستـــاندارد ISO 1891 تعـاريف و واژه و كلمه هاي مرتبط با پيچ و مهره ها ذكر شده شده‌است .
متريال :در پيچ هاي فلزي از فولاد كربن ذيل , كربن ميانگين و كربن بالا به كار گيري مي‌نمايند .يكي‌از مهم‌ترين نكاتي كه در ايجاد پيچ و مهره بايستي به آن دقت داشت جور مال و مواد اول است كه در كيفيت مال و بها تمام شده آن تاثير متعددي داراست . گونه مفتول فولادي كه در ساخت پيچ و مهره ها استعمال مي شود مي بايست امكان فرم پذيري سرد ( ColdHeadingQuality ( CHQ باشند .

اين جور فولاد به طور معمول از فولاد هاي ساختمان و معمولي گرانتر مي‌باشد . در‌اين جور فولاد عملكرد مي شود حبابهاي ريز هوا به دستكم رسد و تراز و مدت مفتول به صورت يكنواخت و همگن خيس باشد تا در هنگام ساخت توليد ترك نشود .

نكته : اين مدل از پيچ ها بعداز ساخت مورد عمليات حرارتي قرار گرفته تا ميزان مقاومتشان تقويت گردد .فولاد هاي كربن زير :پيچ هاي ساخت شده از اين فولاد به طور معمول در صنايعي به كار گيري مي شود كه فشار بالايي چه از نظر دما , گيرايي و نيرو بر روي آن نباشد نظير صنعت هاي برق و مخابرات و صنعت هاي ذيل دستي . بدين پيچ ها , پيچ آهني ميگويند

https://www.asroon.ir/products/detail/ورق-سياه/120/view/

نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 2

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
 • کل مطالب : 30
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 14
 • بازدید امروز : 19
 • بازدید کننده امروز : 1
 • باردید دیروز : 28
 • بازدید کننده دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 115
 • بازدید ماه : 945
 • بازدید سال : 945
 • بازدید کلی : 12708
 • <
  پیوندهای روزانه
  آرشیو
  اطلاعات کاربری
  نام کاربری :
  رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • خبر نامه


  معرفی وبلاگ به یک دوست


  ایمیل شما :

  ایمیل دوست شما :



  کدهای اختصاصی